Vuosi vierii jo jotakuinkin pitkällä, mutta onneksi trendit eivät vuoden vaihtumisista piittaa. Useat isot trendit viimevuosilta puskevat yhä voimakkaina eteenpäin, kun taas toiset taas ovat muotoutumassa johonkin uuteen suuntaan. Kuten trendeissä yleensäkin, myös vanhoja tuttavuuksia on palaamassa uudessa muodossa.

Muuttuva tila, harkittu tilankäyttö

Stabiilien tilaratkaisujen aika on ohi, ainakin kunnes toisin todetaan. Työtiloista tehdään nyt suuria avoimia tiloja, umpiseiniä puretaan ja jos seiniä rakennetaan, ne ovat suuria kehyksettömiä lasiseiniä.

Kun avokonttorin kuolemaa alettiin julistamaan kymmenisen vuotta sitten, uuden muuttuvan työtilan syntyä vielä harjoiteltiin ja ihmiset yritettiin työntää säkkituoleihin rennosti duunaamaan ja porukassa dynaamisesti brainstormaamaan työnkuvasta riippumatta. Siinä missä tila avautuu nyt entisestään, työpisteet ja tilat kuitenkin eriytyvät ja yksityistyvät. Tilaa jaetaan erilaisilla akustoivilla, kevyemmillä ratkaisuilla. Suljettujen neukkareiden sijaan suositaan nyt neliötehokkaampia tila tilassa-tyyppisiä ratkaisuja, siirrettäviä pergoloita sekä modulaarisia neuvottelutiloja. Kun tilankäyttöä halutaan tehostaa, myös työhön keskittymisen mahdollistaminen tulee koko ajan tärkeämmäksi. Keskittymistä ja rauhaa vaativalle työlle ja ihmiselle on jälleen paikkansa erilaisilla suljetummilla työpisteratkaisuilla. Voisi sanoa että vanha kunnon cubicle on palaamassa mutta modernina, kevyempänä ja mobiilimpana kuin ennen.

Loisteputket saavat kyytiä kun tasaisen kirkkaan leikkaussalivalaistuksen sijaan harkittu, vuorokauden sekä tilan toiminnallisuuden myötä muuttuva valaistus tekee tilasta miellyttävämmän ja on lisäksi energiatehokas ratkaisu.

Kuva: EGF Surround

Integroitu teknologia

Muuttuva tila vastaa moniin tämän hetken ongelmakohtiin työtiloissa. Kiinteistöjen neliöt ovat arvokkaita eikä niitä haluta tyhjäkäyttää suurina neuvottelutiloina, jotka ovat enimmäkseen joko tyhjillään tai vain muutaman ihmisen käytössä kerrallaan. Samoin lounastilat saattavat olla vuorotellen joko täysin autioita tai turvoksissa ihmisistä. Muuttuvan tilan taas mahdollistaa integroitu helppokäyttöinen teknologia joka tekee tilasta toiseen siirtymiset nopeiksi ja toimiviksi. Pistorasiat löytyvät nyt helposti työtuolien käsinojista, presentaatiotekniikka nousee pöydän pinnasta ja puhelin latautuu ilman piuhoja työpisteen nurkassa.

Götessonsin PAZ-ratkaisut tuovat kalusteisiin integroidut ilmansuodattimet

Hyvinvointi ja viihtyvyys

 

Ihmiset ja työnkuvat ovat hyvin erilaisia. Viime aikoina trendit ovat palvelleet ekstroverttia, joka saa virtaa hektisestä aktiivisesta työympäristöstä sekä työtä joka hyötyy jatkuvasta ajatustenvaihdosta ja yhteistyöstä. Oppimisympäristöissä puhutaan tällä hetkellä paljon aistisensitiivisistä tiloista ja niistä on saatu paljon hyvää kokemusta lasten keskittymiskyvyn parantumisen kannalta. Nyt sama Heureka!-hetki ollaan kokemassa työympäristöissä ja toimitiloista ollaan muodostamassa kodinomaisempia, ääni-, muoto- ja värimaailmaltaan lempeämpiä tiloja. 

Siinä missä asiantuntijatehtävissä aletaan oireilemaan työvoimapulasta, yritykset näkevät ihmisten personoituihin tarpeisiin vastaamisen tärkeänä osana työhyvinvointia ja yrityksen etua. Tämä tarkoittaa niin työergonomiaa, tervettä sisäilmaa, työn ja muun arjen yhteensovittamista helpottavia ratkaisuja kuin työntekijän kuuntelemista: mitä ovat ne elementit joilla juuri hän saa ajasta parhaiten tehot irti, millaisessa työympäristössä juuri hän viihtyy?

Ehkä päälimmäiseksi jääkin tämän myötä hyvä synopsis trendikatsaukselle: älä kuuntele liikaa trendikatsauksia vaan mietitään yksilöllinen ratkaisu yksilölliselle työlle ja ihmisille!

-SG